Хитлерови војницу су имали надљудску снагу захваљујући магичној пилули …

Енглеска штампа је у време ратног похода Немачке извештавало како немачке снаге узимају „магичне пилуле“. Познато је да је и сам фирер добијао интравенозне дозе ове супстанце. Инвазија Немачке током Другог светског рата оставила је Европу престрашену пред војском Трећег рајха. Међутим, најновија истраживања показују да немачке војнике није инспирисала само Хитлерова запаљива реторика, већ […]

Ако је Принцип био скуп, колико је коштао Обилић …

Реаговање: Владимир Кецмановић одговара Вуку Драшковићу. Интервју Вука Драшковића објављен на странама Културе у суботу изазвао је бројне реакције у јавности. Нарочито његов став да су пуцњи Гаврила Принципа у Сарајеву скупо коштали Србију и српски народ. Обајављуемо једно од реаговања. У историји не постоји херојски чин усмерен против надмоћног поробљивача који није био скуп. […]

Фолксдојчерима је земља већ исплаћена …

Нови Сад – У последњих неколико година представници разних удружења фоксдојчера и подунавских Немаца, који су после Другог светског рата проглашени непожељнима и отишли у Немачку, траже да им се врати имовина. Све чешће долазе у Нови Сад, Бачки Јарак, Моноштор и Сремску Митровицу, траже да их овдашњи судови рехабилитују и врате одузету имовину, док […]

Портрет без рама: Саша Радуловић …

Сте­чај­ни управ­ник срп­ске еко­но­ми­је. Пре све­га не­ко­ли­ко ме­се­ци Са­ша Ра­ду­ло­вић, но­ви ми­ни­стар при­вре­де, за­кљу­чио је на свом бло­гу да је до­шло до пот­пу­ног рас­па­да и фи­ја­ска на­зо­ви еко­ном­ске по­ли­ти­ке ко­ја је у Ср­би­ји во­ђе­на у по­след­њих 12 го­ди­на. И не са­мо то, на­пи­сао је и да „све ко­ји су у њој уче­ство­ва­ли тре­ба да бу­де […]

Нобелов лаурет против нобеловог лауреата …

Енциклопедија наводи да је “Плес светог Вида”[*] синдром који карактеришу поремећени покрети слични нормалној мимици и уобичајеним гестовима, али се од њих разликују по амплитудности и интезитету, више су нестварни и гротескни. Све оно што се претходних дана могло видети на америчком Капитолу, веома је подсећало на епидемију те болести међу високорангираним чиновницима и политичарима. […]