Погледајте како је лик испрескакао полицајце након прекршаја …

Хрватска полиција зауставила је човека јер је прешао улицу ван пешачког прелаза. Међутим, он се није дао збунити и одбио је да им покаже личну карту декламујући чланове закона и Декларацију о људским правима. Пре би се рекло да су полицајци остали збуњени. Још мало је фалило да он њих легитимише, а не они њега. […]

Ненад Полимац „ВЈЕЧНО ЖИВИ“

Originally posted on P R E V R A T:
 Бајићева породица стратешки је распоређена на све кључне погоне серије, па је чак и директор фотографије Предраг Јочић,супруг Бајићеве кћери Јелене. Нешто слично у нас успева направити Антун Врдољак. раније смо чули још већу баналност, да „ситуација у којој се налазимо није нимало лака”, а видели…

Закон је добар, само га не примењујемо …

У сва­кој зе­мљи обра­зо­ва­ње увек мо­же би­ти бо­ље, а по­прав­ка на­шег је тра­си­ра­на Стра­те­ги­јом за раз­вој обра­зо­ва­ња до 2020. го­ди­не, ка­же пред­сед­ни­ца На­ци­о­нал­ног про­свет­ног са­ве­та про­фе­сор др Де­сан­ка Ра­ду­но­вић. То што Стра­те­ги­ја пред­ви­ђа тре­ба­ло би да по­мог­не да на­ше обра­зо­ва­ње бу­де ква­ли­тет­ни­је, до­ступ­ни­је и пра­вед­ни­је, али, по ре­чи­ма др Ра­ду­но­вић, да би се то де­си­ло […]

Стаљин је хтео другачију Европу …

Стаљин се, усмеравајући вођство СЕД-а у правцу борбе за јединство Немачке и формирање централне владе која би могла да потпише мировни уговор, интересовао за констелацију политичких снага и струја у Немачкој. Настојао је да испита шта се догодила са обичним члановима НСДАП-а. Нацистички Рајх је био разбијен. Нацистичка партија распуштена. Током сусрета 31. марта 1947. […]

„Добри пријатељи” иду на суд …

„Србија се никада није суочила са прошлошћу, зато је поражена на свим фронтовима; војном, политичком и економском”. „Ослобађајуће пресуде Готовини, Харадинају и Орићу имплицирају јасне закључке у погледу кривице за ратове деведесетих године”. „Сви ми знамо да је Србија одговорна за почетак рата и агресију на све суседне земље”. Читалац можда већ наслућује чије су […]

Да ли Србији „прети“ Евроазијска револуција …

Београд – Можда без информационе подршке, али ипак, са успехом, у Београду је протекла прва Међународна евроазијска конференција у организацији друштвеног покрета Евроазијска Србија. Један од њених учесника био је млади украјински историчар Сергеј Белоус. О себи Сергеј каже да је Србију одабрао зато што је још у школи учитељица говорила о Србима као о […]